Toàn bộ phim theo chủ đề The Walking Dead

The Walking Dead Season 7

Xác Sống 7
Đánh giá IMDB 8
78,865 luợt xem
Số tập: (8/16)

The Walking Dead - Season 2

XÁC SỐNG 2
Đánh giá IMDB 8.7
21,276 luợt xem
Số tập: (13/13)

The Walking Dead Season 6

Xác Sống 6
Đánh giá IMDB 8.7
51,992 luợt xem
Số tập: (16/16)

The Walking Dead - Season 5

XÁC SỐNG 5
Đánh giá IMDB 8.7
26,668 luợt xem
Số tập: (16/16)

The Walking Dead - Season 3

XÁC SỐNG 3
Đánh giá IMDB 8.7
22,208 luợt xem
Số tập: (16/16)

The Walking Dead - Season 4

XÁC SỐNG 4
Đánh giá IMDB 8.7
20,777 luợt xem
Số tập: (16/16)

The Walking Dead - Season 1

XÁC SỐNG 1
Đánh giá IMDB 8.7
13,936 luợt xem
Số tập: (6/6)