Toàn bộ phim theo chủ đề The Walking Dead

The Walking Dead Season 7

Xác Sống 7
Đánh giá IMDB 8
99,843 luợt xem
Số tập: (16/16)

The Walking Dead - Season 2

XÁC SỐNG 2
Đánh giá IMDB 8.7
23,758 luợt xem
Số tập: (13/13)

The Walking Dead Season 6

Xác Sống 6
Đánh giá IMDB 8.7
55,097 luợt xem
Số tập: (16/16)

The Walking Dead - Season 5

XÁC SỐNG 5
Đánh giá IMDB 8.7
30,105 luợt xem
Số tập: (16/16)

The Walking Dead - Season 3

XÁC SỐNG 3
Đánh giá IMDB 8.7
24,894 luợt xem
Số tập: (16/16)

The Walking Dead - Season 4

XÁC SỐNG 4
Đánh giá IMDB 8.7
23,351 luợt xem
Số tập: (16/16)

The Walking Dead - Season 1

XÁC SỐNG 1
Đánh giá IMDB 8.7
15,314 luợt xem
Số tập: (6/6)