Toàn bộ phim theo chủ đề The Vampire Diaries

The Vampire Diaries Season 8

Nhật Ký Ma Cà Rồng 8
Đánh giá IMDB 7
2,454 luợt xem
Số tập: (12/22)

The Vampire Diaries - Season 1

Nhật Ký Ma Cà Rồng 1
Đánh giá IMDB 8.1
4,931 luợt xem
Số tập: (22/22)

The Vampire Diaries - Season 2

Nhật Ký Ma Cà Rồng 2
Đánh giá IMDB 8.1
5,339 luợt xem
Số tập: (22/22)

THE VAMPIRE DIARIES SEASON 7

Nhật Ký Ma Cà Rồng 7
Đánh giá IMDB 7.9
9,684 luợt xem
Số tập: (22/22)