Toàn bộ phim theo chủ đề The Lion King

The Lion King 3

Vua Sư Tử 3
Đánh giá IMDB 6.5
1,896 luợt xem

The Lion King

Vua Sư Tử
Đánh giá IMDB 8.4
2,759 luợt xem

The Lion King 2: Simba's Pride

Vua Sư Tử 2
Đánh giá IMDB 6.2
2,960 luợt xem