Toàn bộ phim theo chủ đề The Lion King

The Lion King 3

Vua Sư Tử 3
Đánh giá IMDB 6.5
2,128 luợt xem

The Lion King

Vua Sư Tử
Đánh giá IMDB 8.4
2,943 luợt xem

The Lion King 2: Simba's Pride

Vua Sư Tử 2
Đánh giá IMDB 6.2
3,201 luợt xem