Toàn bộ phim theo chủ đề The Dark Knight

The Dark Knight (2008)

KỴ SĨ BÓNG ĐÊM
Đánh giá IMDB 9
15,771 luợt xem