Toàn bộ phim theo chủ đề The Big Bang Theory

The Big Bang Theory Season 10

Vụ Nổ Lớn 10
Đánh giá IMDB 8
1,800 luợt xem
Số tập: (10/24)

The Big Bang Theory - Season 8

Vụ Nổ Lớn 8
21,457 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 4

Vụ Nổ Lớn 4
18,389 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory Season 9

Vụ Nổ Lớn Phần 9
Đánh giá IMDB 8.5
11,019 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 7

Vụ Nổ Lớn 7
20,172 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 6

Vụ Nổ Lớn 6
18,268 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 5

Vụ Nổ Lớn 5
19,164 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 2

Vụ Nổ Lớn 2
18,879 luợt xem
Số tập: (23/23)

The Big Bang Theory - Season 1

Vụ Nổ Lớn 1
Đánh giá IMDB 8.6
20,794 luợt xem
Số tập: (17/17)

The Big Bang Theory - Season 3

Vụ Nổ Lớn 3
17,697 luợt xem
Số tập: (23/23)