Toàn bộ phim theo chủ đề The Big Bang Theory

The Big Bang Theory Season 10

Vụ Nổ Lớn 10
Đánh giá IMDB 8
2,876 luợt xem
Số tập: (18/24)

The Big Bang Theory - Season 8

Vụ Nổ Lớn 8
27,499 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 4

Vụ Nổ Lớn 4
23,193 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory Season 9

Vụ Nổ Lớn Phần 9
Đánh giá IMDB 8.5
12,999 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 7

Vụ Nổ Lớn 7
25,250 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 6

Vụ Nổ Lớn 6
23,655 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 5

Vụ Nổ Lớn 5
23,185 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 2

Vụ Nổ Lớn 2
26,455 luợt xem
Số tập: (23/23)

The Big Bang Theory - Season 1

Vụ Nổ Lớn 1
Đánh giá IMDB 8.6
28,026 luợt xem
Số tập: (17/17)

The Big Bang Theory - Season 3

Vụ Nổ Lớn 3
22,910 luợt xem
Số tập: (23/23)