Toàn bộ phim theo chủ đề The Big Bang Theory

The Big Bang Theory Season 10

Vụ Nổ Lớn 10
Đánh giá IMDB 8
3,224 luợt xem
Số tập: (19/24)

The Big Bang Theory - Season 8

Vụ Nổ Lớn 8
29,764 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 4

Vụ Nổ Lớn 4
25,568 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory Season 9

Vụ Nổ Lớn Phần 9
Đánh giá IMDB 8.5
13,665 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 7

Vụ Nổ Lớn 7
27,565 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 6

Vụ Nổ Lớn 6
25,743 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 5

Vụ Nổ Lớn 5
25,119 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 2

Vụ Nổ Lớn 2
28,949 luợt xem
Số tập: (23/23)

The Big Bang Theory - Season 1

Vụ Nổ Lớn 1
Đánh giá IMDB 8.6
29,762 luợt xem
Số tập: (17/17)

The Big Bang Theory - Season 3

Vụ Nổ Lớn 3
24,903 luợt xem
Số tập: (23/23)