Toàn bộ phim theo chủ đề The Big Bang Theory

The Big Bang Theory Season 10

Vụ Nổ Lớn 10
Đánh giá IMDB 8
2,067 luợt xem
Số tập: (13/24)

The Big Bang Theory - Season 8

Vụ Nổ Lớn 8
24,006 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 4

Vụ Nổ Lớn 4
20,169 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory Season 9

Vụ Nổ Lớn Phần 9
Đánh giá IMDB 8.5
11,684 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 7

Vụ Nổ Lớn 7
22,313 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 6

Vụ Nổ Lớn 6
20,349 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 5

Vụ Nổ Lớn 5
20,665 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 2

Vụ Nổ Lớn 2
20,688 luợt xem
Số tập: (23/23)

The Big Bang Theory - Season 1

Vụ Nổ Lớn 1
Đánh giá IMDB 8.6
22,837 luợt xem
Số tập: (17/17)

The Big Bang Theory - Season 3

Vụ Nổ Lớn 3
18,860 luợt xem
Số tập: (23/23)