Toàn bộ phim theo chủ đề The Big Bang Theory

The Big Bang Theory Season 10

Vụ Nổ Lớn 10
Đánh giá IMDB 8
2,422 luợt xem
Số tập: (18/24)

The Big Bang Theory - Season 8

Vụ Nổ Lớn 8
25,652 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 4

Vụ Nổ Lớn 4
21,408 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory Season 9

Vụ Nổ Lớn Phần 9
Đánh giá IMDB 8.5
12,388 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 7

Vụ Nổ Lớn 7
23,412 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 6

Vụ Nổ Lớn 6
21,492 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 5

Vụ Nổ Lớn 5
21,797 luợt xem
Số tập: (24/24)

The Big Bang Theory - Season 2

Vụ Nổ Lớn 2
22,908 luợt xem
Số tập: (23/23)

The Big Bang Theory - Season 1

Vụ Nổ Lớn 1
Đánh giá IMDB 8.6
25,119 luợt xem
Số tập: (17/17)

The Big Bang Theory - Season 3

Vụ Nổ Lớn 3
20,504 luợt xem
Số tập: (23/23)