Toàn bộ phim theo chủ đề Terminator

Terminator 5: Genisys

Nguồn Gốc Kẻ Huy Diệt
Đánh giá IMDB 6.9
18,372 luợt xem

The Terminator 1

Kẻ Hủy Diệt 1
Đánh giá IMDB 8.1
4,214 luợt xem

Terminator Salvation

Kẻ Hủy Diệt 4
Đánh giá IMDB 6.7
15,150 luợt xem