Toàn bộ phim theo chủ đề Terminator

Terminator 5: Genisys

Nguồn Gốc Kẻ Huy Diệt
Đánh giá IMDB 6.9
19,178 luợt xem

The Terminator 1

Kẻ Hủy Diệt 1
Đánh giá IMDB 8.1
4,676 luợt xem

Terminator Salvation

Kẻ Hủy Diệt 4
Đánh giá IMDB 6.7
30,800 luợt xem