Toàn bộ phim theo chủ đề Tam Ly

The Shawshank Redemption

Nhà tù Shawshank
Đánh giá IMDB 9.4
9,756 luợt xem