Toàn bộ phim theo chủ đề Superman

Man Of Steel

Người Đàn Ông Thép
Đánh giá IMDB 7.9
17,167 luợt xem

All Star Superman

Siêu Nhân Trở Lại
Đánh giá IMDB 7
1,270 luợt xem

Superman Vs The Elite

Siêu Nhân Và Elite
Đánh giá IMDB 7.1
1,708 luợt xem

Superman Returns

Siêu Nhân Trở Lại
Đánh giá IMDB 6.7
5,213 luợt xem

Superman

Siêu Nhân Thời Đại
Đánh giá IMDB 7.3
2,235 luợt xem