Toàn bộ phim theo chủ đề Superman

Man Of Steel

Người Đàn Ông Thép
Đánh giá IMDB 7.9
14,709 luợt xem

All Star Superman

Siêu Nhân Trở Lại
Đánh giá IMDB 7
1,198 luợt xem

Superman Vs The Elite

Siêu Nhân Và Elite
Đánh giá IMDB 7.1
1,583 luợt xem

Superman Returns

Siêu Nhân Trở Lại
Đánh giá IMDB 6.7
4,826 luợt xem

Superman

Siêu Nhân Thời Đại
Đánh giá IMDB 7.3
2,164 luợt xem