Toàn bộ phim theo chủ đề Sniper

Sniper 4: Reloaded

Xạ Thủ Bắn Tỉa 4
Đánh giá IMDB 5.3
21,854 luợt xem

Sniper 3

Xạ Thủ Bắn Tỉa 3
Đánh giá IMDB 5.2
8,174 luợt xem

Sniper 2

Xạ Thủ Bắn Tỉa 2
Đánh giá IMDB 5.1
10,808 luợt xem