Toàn bộ phim theo chủ đề Shameless

Shameless Season 7

Mặt Dày 7
Đánh giá IMDB 8
5,711 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 1

Mặt Dày 1
Đánh giá IMDB 8.7
17,005 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless - Season 4

Mặt Dày 4
16,247 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 5

Mặt Dày 5
9,611 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 3

Mặt Dày 3
39,221 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 6

Mặt Dày 6
Đánh giá IMDB 8.7
11,846 luợt xem
Số tập: (11/12)

Shameless - Season 2

Mặt Dày 2
Đánh giá IMDB 8.7
8,621 luợt xem
Số tập: (11/12)