Toàn bộ phim theo chủ đề Shameless

Shameless Season 7

Mặt Dày 7
Đánh giá IMDB 8
4,700 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 1

Mặt Dày 1
Đánh giá IMDB 8.7
12,198 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless - Season 4

Mặt Dày 4
12,354 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 5

Mặt Dày 5
7,931 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 3

Mặt Dày 3
31,809 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 6

Mặt Dày 6
Đánh giá IMDB 8.7
10,734 luợt xem
Số tập: (11/12)

Shameless - Season 2

Mặt Dày 2
Đánh giá IMDB 8.7
7,165 luợt xem
Số tập: (11/12)