Toàn bộ phim theo chủ đề Shameless

Shameless Season 7

Mặt Dày 7
Đánh giá IMDB 8
5,431 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 1

Mặt Dày 1
Đánh giá IMDB 8.7
15,705 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless - Season 4

Mặt Dày 4
15,182 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 5

Mặt Dày 5
9,193 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 3

Mặt Dày 3
36,731 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 6

Mặt Dày 6
Đánh giá IMDB 8.7
11,552 luợt xem
Số tập: (11/12)

Shameless - Season 2

Mặt Dày 2
Đánh giá IMDB 8.7
8,345 luợt xem
Số tập: (11/12)