Toàn bộ phim theo chủ đề Shameless

Shameless Season 7

Mặt Dày 7
Đánh giá IMDB 8
3,911 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 1

Mặt Dày 1
Đánh giá IMDB 8.7
4,942 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless - Season 4

Mặt Dày 4
7,763 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 5

Mặt Dày 5
6,319 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 3

Mặt Dày 3
16,683 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 6

Mặt Dày 6
Đánh giá IMDB 8.7
9,673 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless - Season 2

Mặt Dày 2
Đánh giá IMDB 8.7
5,462 luợt xem
Số tập: (11/12)