Toàn bộ phim theo chủ đề Shameless

Shameless Season 7

Mặt Dày 7
Đánh giá IMDB 8
3,351 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 1

Mặt Dày 1
Đánh giá IMDB 8.7
3,990 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless - Season 4

Mặt Dày 4
6,536 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 5

Mặt Dày 5
5,620 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 3

Mặt Dày 3
11,054 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless Season 6

Mặt Dày 6
Đánh giá IMDB 8.7
9,130 luợt xem
Số tập: (12/12)

Shameless - Season 2

Mặt Dày 2
Đánh giá IMDB 8.7
4,983 luợt xem
Số tập: (11/12)