Toàn bộ phim theo chủ đề Saw

Saw 7: The Final Chapter

Lưỡi Cưa 7
Đánh giá IMDB 5.5
6,300 luợt xem

Saw 6

Lưỡi Cưa 6
Đánh giá IMDB 5.9
2,234 luợt xem

Saw 2

Lưỡi Cưa 2
Đánh giá IMDB 6.6
4,576 luợt xem

Saw 5

Lưỡi Cưa 5
Đánh giá IMDB 5.7
2,159 luợt xem

Saw 4

Lưỡi Cưa 4
Đánh giá IMDB 5.8
3,154 luợt xem

Saw 1

Lưỡi Cưa 1
Đánh giá IMDB 7.7
6,899 luợt xem

Saw 3

Lưỡi Cưa 3
Đánh giá IMDB 6.1
2,668 luợt xem