Toàn bộ phim theo chủ đề RoboCop

RoboCop 2

Cảnh Sát Người Máy 2
Đánh giá IMDB 5.7
1,889 luợt xem

RoboCop 3

Cảnh Sát Người Máy 3
Đánh giá IMDB 3.9
2,058 luợt xem

RoboCop (2014)

CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY
Đánh giá IMDB 6.3
3,919 luợt xem

RoboCop

Cảnh Sát Người Máy 1
Đánh giá IMDB 7.5
1,963 luợt xem