Toàn bộ phim theo chủ đề Prison Break

Prison Break - Season 2

Vượt Ngục 2
Đánh giá IMDB 8.7
27,004 luợt xem
Số tập: (22/22)

Prison Break - Season 1

Vượt Ngục 1
Đánh giá IMDB 8.5
28,386 luợt xem
Số tập: (22/22)

Prison Break - Season 3

Vượt Ngục 3
Đánh giá IMDB 7.8
14,184 luợt xem
Số tập: (13/13)

Prison Break - Season 4

Vượt Ngục 4
Đánh giá IMDB 7.8
22,096 luợt xem
Số tập: (22/22)

Prison Break: Sequel

Vượt Ngục Phần 5
3,958 luợt xem
Số tập: (0/10)