Toàn bộ phim theo chủ đề Prison Break

Prison Break - Season 2

Vượt Ngục 2
Đánh giá IMDB 8.7
29,699 luợt xem
Số tập: (22/22)

Prison Break - Season 1

Vượt Ngục 1
Đánh giá IMDB 8.5
31,441 luợt xem
Số tập: (22/22)

Prison Break - Season 3

Vượt Ngục 3
Đánh giá IMDB 7.8
15,636 luợt xem
Số tập: (13/13)

Prison Break - Season 4

Vượt Ngục 4
Đánh giá IMDB 7.8
24,060 luợt xem
Số tập: (22/22)

Prison Break: Sequel

Vượt Ngục Phần 5
5,678 luợt xem
Số tập: (0/10)