Toàn bộ phim theo chủ đề Predator

Predator

Quái Thú Vô Hình 1
Đánh giá IMDB 7.8
6,857 luợt xem

Predators (2010)

QUÁI THÚ VÔ HÌNH 3
Đánh giá IMDB 6.4
5,033 luợt xem

Predator 2 (1990)

QUÁI THÚ VÔ HÌNH 2
Đánh giá IMDB 5.1
4,151 luợt xem