Toàn bộ phim theo chủ đề Poltergeist

Poltergeist

Yêu Tinh 1
Đánh giá IMDB 7.4
2,026 luợt xem

Poltergeist II: The Other Side

Yêu Tinh 2
Đánh giá IMDB 5.6
1,635 luợt xem

Poltergeist III

Yêu Tinh 3
Đánh giá IMDB 4.5
1,959 luợt xem