Toàn bộ phim theo chủ đề IMDb Top 100

The Good, the Bad and the Ugly

THIỆN, ÁC, TÀ
Đánh giá IMDB 8.9
10,922 luợt xem

12 Angry Men

12 NGƯỜI ĐÀN ÔNG GIẬN DỮ
Đánh giá IMDB 8.9
2,035 luợt xem

The Shawshank Redemption

Nhà tù Shawshank
Đánh giá IMDB 9.4
8,867 luợt xem

The Dark Knight (2008)

KỴ SĨ BÓNG ĐÊM
Đánh giá IMDB 9
14,962 luợt xem

The Godfather 2

Bố Già 2
Đánh giá IMDB 9
5,205 luợt xem

Titanic

TITANIC
Đánh giá IMDB 7.7
6,938 luợt xem

The Matrix

MA TRẬN
Đánh giá IMDB 8.7
4,787 luợt xem

Interstellar

HỐ ĐEN TỬ THẦN
Đánh giá IMDB 8.8
9,664 luợt xem