Toàn bộ phim theo chủ đề Heroes

Heroes - Season 4

Giải Cứu Thế Giới 4
Đánh giá IMDB 7.2
5,711 luợt xem
Số tập: (19/19)

Heroes - Season 1

Giải Cứu Thế Giới 1
Đánh giá IMDB 7.2
8,925 luợt xem
Số tập: (23/23)

Heroes - Season 3

Giải Cứu Thế Giới 3
Đánh giá IMDB 7.8
6,070 luợt xem
Số tập: (25/25)

Heroes - Season 2

Giải Cứu Thế Giới 2
Đánh giá IMDB 7.2
4,738 luợt xem
Số tập: (11/11)