Toàn bộ phim theo chủ đề Hatchet

Hatchet II

Lười Rìu 2
Đánh giá IMDB 5.3
2,089 luợt xem

Hatchet III

Lưỡi Rìu 3
Đánh giá IMDB 5.4
1,879 luợt xem

Hatchet

Lưỡi Rìu
Đánh giá IMDB 5.7
1,752 luợt xem