Toàn bộ phim theo chủ đề Gossip Girl

Gossip Girl Season 3

Bà Tám Xứ Mỹ Phần 3
Đánh giá IMDB 7.4
36,801 luợt xem
Số tập: (21/22)

Gossip Girl Season 5

Bà Tám Xứ Mỹ Phần 5
Đánh giá IMDB 7.4
40,616 luợt xem
Số tập: (24/24)

Gossip Girl Season 1

Bà Tám Xù Má
Đánh giá IMDB 7.4
58,422 luợt xem
Số tập: (18/18)

Gossip Girl Season 6

Bà Tám Xứ Mỹ Phần 6
Đánh giá IMDB 7.4
29,412 luợt xem
Số tập: (11/11)

Gossip Girl Season 2

Bà Tám Xù Mỳ phần 2
Đánh giá IMDB 7.4
57,500 luợt xem
Số tập: (25/25)

Gossip Girl Season 4

Bà Tám Xứ Mỹ Phần 4
Đánh giá IMDB 7.4
37,139 luợt xem
Số tập: (22/22)