Toàn bộ phim theo chủ đề Gossip Girl

Gossip Girl Season 3

Bà Tám Xứ Mỹ Phần 3
Đánh giá IMDB 7.4
24,443 luợt xem
Số tập: (21/22)

Gossip Girl Season 5

Bà Tám Xứ Mỹ Phần 5
Đánh giá IMDB 7.4
25,121 luợt xem
Số tập: (24/24)

Gossip Girl Season 1

Bà Tám Xù Má
Đánh giá IMDB 7.4
29,756 luợt xem
Số tập: (18/18)

Gossip Girl Season 6

Bà Tám Xứ Mỹ Phần 6
Đánh giá IMDB 7.4
18,077 luợt xem
Số tập: (11/11)

Gossip Girl Season 2

Bà Tám Xù Mỳ phần 2
Đánh giá IMDB 7.4
36,902 luợt xem
Số tập: (25/25)

Gossip Girl Season 4

Bà Tám Xứ Mỹ Phần 4
Đánh giá IMDB 7.4
23,302 luợt xem
Số tập: (22/22)