Toàn bộ phim theo chủ đề Game of Thrones

Game Of Thrones Season 6

Cuộc Chiến Ngai Vàng 6
Đánh giá IMDB 9.5
47,627 luợt xem
Số tập: (10/10)

Game Of Thrones - Season 2

Cuộc Chiến Ngai Vàng 2
Đánh giá IMDB 9.4
18,956 luợt xem
Số tập: (10/10)

Game of Thrones - Season 5

Cuộc Chiến Ngai Vàng 5
Đánh giá IMDB 9.5
17,457 luợt xem
Số tập: (10/10)

Game Of Thrones - Season 1

Cuộc Chiến Ngai Vàng 1
Đánh giá IMDB 9.4
24,769 luợt xem
Số tập: (10/10)