Toàn bộ phim theo chủ đề Despicable Me

Despicable Me 2

KẺ CẮP MẶT TRĂNG 2
Đánh giá IMDB 7.5
25,002 luợt xem

Minions

Tiểu quái siêu quậy
Đánh giá IMDB 6.4
34,300 luợt xem

Despicable Me

Kẻ Cắp Mặt Trăng 1
Đánh giá IMDB 7.6
10,922 luợt xem