Toàn bộ phim theo chủ đề CHICAGO P.D

Chicago P.D. Season 4

Cảnh Sát Chicago 4
Đánh giá IMDB 8
5,397 luợt xem
Số tập: (15/22)

CHICAGO P.D Season 1

Cảnh Sát Chicago Phần 1
Đánh giá IMDB 8.2
2,623 luợt xem
Số tập: (0/15)

CHICAGO P.D SEASON 2

Cảnh Sát Chicago 2
Đánh giá IMDB 8.2
3,468 luợt xem
Số tập: (0/23)

Chicago P.D. Season 3

Cảnh Sát Chicago 3
Đánh giá IMDB 8.1
21,073 luợt xem
Số tập: (22/22)