Toàn bộ phim theo chủ đề CHICAGO P.D

Chicago P.D. Season 4

Cảnh Sát Chicago 4
Đánh giá IMDB 8
6,575 luợt xem
Số tập: (17/22)

CHICAGO P.D Season 1

Cảnh Sát Chicago Phần 1
Đánh giá IMDB 8.2
2,799 luợt xem
Số tập: (0/15)

CHICAGO P.D SEASON 2

Cảnh Sát Chicago 2
Đánh giá IMDB 8.2
3,607 luợt xem
Số tập: (0/23)

Chicago P.D. Season 3

Cảnh Sát Chicago 3
Đánh giá IMDB 8.1
22,108 luợt xem
Số tập: (22/22)