Toàn bộ phim theo chủ đề Camb Rock

Camp Rock 2: The Final Jam

Trại Rock Mùa Hè 2
Đánh giá IMDB 5.1
2,006 luợt xem

Camp Rock 1

Trại Rock Mùa Hè 1
Đánh giá IMDB 4.9
3,479 luợt xem