Toàn bộ phim theo chủ đề Breaking Bad

Breaking Bad - Season 5

Rẽ Trái 5
9,989 luợt xem
Số tập: (16/16)

Breaking Bad - Season 4

Rẽ Trái 4
9,334 luợt xem
Số tập: (13/13)

Breaking Bad - Season 3

Rẽ Trái 3
9,702 luợt xem
Số tập: (13/13)

Breaking Bad - Season 2

Rẽ Trái 2
Đánh giá IMDB 9.4
9,133 luợt xem
Số tập: (13/13)

Breaking Bad - Season 1

Rẽ Trái 1
Đánh giá IMDB 9.4
7,922 luợt xem
Số tập: (7/7)