Toàn bộ phim theo chủ đề Breaking Bad

Breaking Bad - Season 5

Rẽ Trái 5
10,920 luợt xem
Số tập: (16/16)

Breaking Bad - Season 4

Rẽ Trái 4
10,372 luợt xem
Số tập: (13/13)

Breaking Bad - Season 3

Rẽ Trái 3
10,973 luợt xem
Số tập: (13/13)

Breaking Bad - Season 2

Rẽ Trái 2
Đánh giá IMDB 9.4
10,150 luợt xem
Số tập: (13/13)

Breaking Bad - Season 1

Rẽ Trái 1
Đánh giá IMDB 9.4
8,913 luợt xem
Số tập: (7/7)