Toàn bộ phim theo chủ đề Breaking Bad

Breaking Bad - Season 5

Rẽ Trái 5
8,980 luợt xem
Số tập: (16/16)

Breaking Bad - Season 4

Rẽ Trái 4
8,540 luợt xem
Số tập: (13/13)

Breaking Bad - Season 3

Rẽ Trái 3
8,516 luợt xem
Số tập: (13/13)

Breaking Bad - Season 2

Rẽ Trái 2
Đánh giá IMDB 9.4
8,008 luợt xem
Số tập: (13/13)

Breaking Bad - Season 1

Rẽ Trái 1
Đánh giá IMDB 9.4
6,997 luợt xem
Số tập: (7/7)