Toàn bộ phim theo chủ đề Batman

Batman: The Brave And The Bold

Người Dơi: Dũng Cảm Và Táo Bạo
Đánh giá IMDB 7.3
927 luợt xem
Số tập: (6/13)

The Dark Knight (2008)

KỴ SĨ BÓNG ĐÊM
Đánh giá IMDB 9
14,989 luợt xem

Batman: The Killing Joke

Sát Thủ Joke
Đánh giá IMDB 7.2
6,927 luợt xem