Toàn bộ phim theo chủ đề Avengers

Ant-Man

Người kiến
Đánh giá IMDB 7.9
71,611 luợt xem

Iron Man

NGƯỜI SẮT
Đánh giá IMDB 7.9
17,887 luợt xem

The Avengers (2012)

BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG
Đánh giá IMDB 8.2
29,365 luợt xem

Iron Man 3

NGƯỜI SẮT 3
Đánh giá IMDB 7.3
21,368 luợt xem