Toàn bộ phim theo chủ đề Avengers

Iron Man

NGƯỜI SẮT
Đánh giá IMDB 7.9
16,031 luợt xem

The Avengers (2012)

BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG
Đánh giá IMDB 8.2
25,594 luợt xem

Iron Man 3

NGƯỜI SẮT 3
Đánh giá IMDB 7.3
18,878 luợt xem

Ant-Man

Người kiến
Đánh giá IMDB 7.9
32,969 luợt xem