Toàn bộ phim theo chủ đề Avengers

Ant-Man

Người kiến
Đánh giá IMDB 7.9
61,112 luợt xem

Iron Man

NGƯỜI SẮT
Đánh giá IMDB 7.9
17,566 luợt xem

The Avengers (2012)

BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG
Đánh giá IMDB 8.2
28,965 luợt xem

Iron Man 3

NGƯỜI SẮT 3
Đánh giá IMDB 7.3
21,128 luợt xem