Toàn bộ phim theo chủ đề Avengers

Iron Man

NGƯỜI SẮT
Đánh giá IMDB 7.9
16,420 luợt xem

The Avengers (2012)

BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG
Đánh giá IMDB 8.2
26,559 luợt xem

Iron Man 3

NGƯỜI SẮT 3
Đánh giá IMDB 7.3
19,417 luợt xem

Ant-Man

Người kiến
Đánh giá IMDB 7.9
33,534 luợt xem