Assassin Creed

Assassin's Creed

Sát Thủ Bóng Đêm
Đánh giá IMDB 6.4
5,941 luợt xem

Assassin's Creed: Lineage

Dòng Dõi Sát Thủ
Đánh giá IMDB 7.3
4,254 luợt xem

Assassin's Creed: Embers

Huyền Thoại Ezio
Đánh giá IMDB 7.6
2,070 luợt xem