Assassin Creed

Assassin's Creed

Sát Thủ Bóng Đêm
Đánh giá IMDB 6.4
41,406 luợt xem

Assassin's Creed: Lineage

Dòng Dõi Sát Thủ
Đánh giá IMDB 7.3
5,470 luợt xem

Assassin's Creed: Embers

Huyền Thoại Ezio
Đánh giá IMDB 7.6
2,816 luợt xem