Toàn bộ phim theo chủ đề Aliens

Alien 3

Quái Vật Không Gian
Đánh giá IMDB 6.4
2,882 luợt xem

Alien 1

Quái Vật Không Gian 1
Đánh giá IMDB 8.5
4,236 luợt xem

Aliens 2

Quái Vật Không Gian 2
Đánh giá IMDB 8.5
3,383 luợt xem