Toàn bộ phim theo chủ đề Tyrant

Tyrant Season 3

Bạo Chúa (Phần 3)
Đánh giá IMDB 7.9
16,395 luợt xem
Số tập: (10/10)

Tyrant Season 1

Bạo Chúa (Phần 1)
Đánh giá IMDB 8
16,110 luợt xem
Số tập: (10/10)

Tyrant Season 2

Bạo Chúa (Phần 2)
Đánh giá IMDB 8
10,769 luợt xem
Số tập: (12/12)