Toàn bộ phim theo chủ đề Tyrant

Tyrant Season 3

Bạo Chúa (Phần 3)
Đánh giá IMDB 7.9
18,667 luợt xem
Số tập: (10/10)

Tyrant Season 1

Bạo Chúa (Phần 1)
Đánh giá IMDB 8
17,930 luợt xem
Số tập: (10/10)

Tyrant Season 2

Bạo Chúa (Phần 2)
Đánh giá IMDB 8
12,330 luợt xem
Số tập: (12/12)