Toàn bộ phim theo chủ đề The Wire

The Wire Season 2

Đường Dây Phạm Tội 2
Đánh giá IMDB 9.4
13,628 luợt xem
Số tập: (12/12)

The Wire Season 1

Đường Dây Phạm Tội 1
Đánh giá IMDB 9.4
31,987 luợt xem
Số tập: (13/13)