Toàn bộ phim theo chủ đề The Wire

The Wire Season 2

Đường Dây Phạm Tội 2
Đánh giá IMDB 9.4
9,757 luợt xem
Số tập: (12/12)

The Wire Season 1

Đường Dây Phạm Tội 1
Đánh giá IMDB 9.4
18,772 luợt xem
Số tập: (13/13)