Toàn bộ phim theo chủ đề The Strain

The Strain Season 1

Chủng FX 1
Đánh giá IMDB 8.1
9,282 luợt xem
Số tập: (13/13)

The Strain Season 3

Chủng FX 3
Đánh giá IMDB 7
12,519 luợt xem
Số tập: (10/10)

The Strain Season 2

Chủng FX Phần 2
Đánh giá IMDB 8.4
16,518 luợt xem
Số tập: (13/13)