Toàn bộ phim theo chủ đề Scream

Scream Season 2

Tiếng Thét 2
Đánh giá IMDB 7.2
8,596 luợt xem
Số tập: (12/12)

Scream - Season 1

TIếng Thét 1
Đánh giá IMDB 7.4
5,917 luợt xem
Số tập: (10/10)