Toàn bộ phim theo chủ đề Pretty Little Liars

Pretty Little Liars - Season 6

Những Thiên Thần Nói Dối 6
Đánh giá IMDB 7.9
5,321 luợt xem
Số tập: (20/20)

Pretty Little Liars Season 7

Những Thiên Thần Nói Dối 7
Đánh giá IMDB 7.7
7,803 luợt xem
Số tập: (10/20)

Pretty Little Liars - Season 5

Những Thiên Thần Nói Dối 5
Đánh giá IMDB 7.9
5,121 luợt xem
Số tập: (25/25)

Pretty Little Liars - Season 1

Những Thiên Thần Nói Dối 1
Đánh giá IMDB 7.9
4,940 luợt xem
Số tập: (22/22)

Pretty Little Liars - Season 2

Những Thiên Thần Nói Dối 2
Đánh giá IMDB 7.9
5,643 luợt xem
Số tập: (25/25)

Pretty Little Liars - Season 4

Những Thiên Thần Nói Dối 4
Đánh giá IMDB 7.9
5,510 luợt xem
Số tập: (24/24)

Pretty Little Liars - Season 3

Những Thiên Thần Nói Dối 3
Đánh giá IMDB 8
5,758 luợt xem
Số tập: (24/24)