Toàn bộ phim theo chủ đề Pretty Little Liars

Pretty Little Liars Season 7

Những Thiên Thần Nói Dối 7
Đánh giá IMDB 7.7
9,144 luợt xem
Số tập: (16/20)

Pretty Little Liars - Season 6

Những Thiên Thần Nói Dối 6
Đánh giá IMDB 7.9
5,888 luợt xem
Số tập: (20/20)

Pretty Little Liars - Season 5

Những Thiên Thần Nói Dối 5
Đánh giá IMDB 7.9
6,529 luợt xem
Số tập: (25/25)

Pretty Little Liars - Season 1

Những Thiên Thần Nói Dối 1
Đánh giá IMDB 7.9
5,861 luợt xem
Số tập: (22/22)

Pretty Little Liars - Season 2

Những Thiên Thần Nói Dối 2
Đánh giá IMDB 7.9
7,130 luợt xem
Số tập: (25/25)

Pretty Little Liars - Season 4

Những Thiên Thần Nói Dối 4
Đánh giá IMDB 7.9
6,829 luợt xem
Số tập: (24/24)

Pretty Little Liars - Season 3

Những Thiên Thần Nói Dối 3
Đánh giá IMDB 8
7,135 luợt xem
Số tập: (24/24)