Toàn bộ phim theo chủ đề Planet of the Apes

Planet Of The Apes

Hành Tinh Vượn
Đánh giá IMDB 5.6
43,176 luợt xem

Beneath the Planet of the Apes

Hành Tinh Khỉ 2
Đánh giá IMDB 6.1
5,502 luợt xem