Toàn bộ phim theo chủ đề Planet of the Apes

Planet Of The Apes

Hành Tinh Vượn
Đánh giá IMDB 5.6
42,683 luợt xem

Beneath the Planet of the Apes

Hành Tinh Khỉ 2
Đánh giá IMDB 6.1
5,288 luợt xem