Toàn bộ phim theo chủ đề Planet of the Apes

Beneath the Planet of the Apes

Hành Tinh Khỉ 2
Đánh giá IMDB 6.1
3,277 luợt xem

Planet Of The Apes

Hành Tinh Vượn
Đánh giá IMDB 5.6
2,015 luợt xem