Toàn bộ phim theo chủ đề Person of Interest

Person of Interest - Season 3

Kẻ Tình Nghi 3
8,561 luợt xem
Số tập: (23/23)

Person of Interest - Season 2

Kẻ Tình Nghi 2
Đánh giá IMDB 8.5
5,611 luợt xem
Số tập: (22/22)

Person of Interest - Season 1

Kẻ Tình Nghi 1
Đánh giá IMDB 8.5
7,400 luợt xem
Số tập: (23/23)

PERSON OF INTEREST SEASON 5

Kẻ Tình Nghi 5
Đánh giá IMDB 8.4
3,980 luợt xem
Số tập: (13/13)

Person of Interest Season 4

Kẻ Tình Nghi 4
8,031 luợt xem
Số tập: (22/22)