Toàn bộ phim theo chủ đề Narcos

Narcos Season 2

Băng Đảng Narco 2
Đánh giá IMDB 8
8,089 luợt xem
Số tập: (10/10)

Narcos - Season 1

Băng Đảng Narco 1
Đánh giá IMDB 9.2
8,967 luợt xem
Số tập: (10/10)