Toàn bộ phim theo chủ đề House of cards

House Of Cards Season 4

Sóng Gió Chính Trường 4
Đánh giá IMDB 9
6,851 luợt xem
Số tập: (13/13)

House Of Cards Season 2

Sóng Gió Chính Trường 2
Đánh giá IMDB 9
4,425 luợt xem
Số tập: (13/13)

House of Cards Season 3

Sóng Gió Chính Trường 3
Đánh giá IMDB 9.1
1,811 luợt xem
Số tập: (13/13)