Toàn bộ phim theo chủ đề Glee

Glee - Season 5

Đội Hát Trung Học 5
Đánh giá IMDB 6.8
6,191 luợt xem
Số tập: (20/20)

Glee - Season 4

Đội Hát Trung Học 4
Đánh giá IMDB 6.8
6,792 luợt xem
Số tập: (22/22)

Glee - Season 3

Đội Hát Trung Học 3
7,656 luợt xem
Số tập: (22/22)

Glee - Season 1

Đội Hát Trung Học 1
7,557 luợt xem
Số tập: (22/22)

Glee - Season 2

Đội Hát Trung Học 2
Đánh giá IMDB 6.8
5,775 luợt xem
Số tập: (22/22)