Toàn bộ phim theo chủ đề Evil Dead

The Evil Dead

Ma Cây 1
Đánh giá IMDB 7.6
2,560 luợt xem

Army Of Darkness

Ma Cây 3
Đánh giá IMDB 7.6
3,257 luợt xem

Evil Dead

MA CÂY
Đánh giá IMDB 6.5
3,898 luợt xem

Evil Dead II: Dead By Dawn

Ma Cây 2
Đánh giá IMDB 7.8
1,973 luợt xem