Toàn bộ phim theo chủ đề Evil Dead

The Evil Dead

Ma Cây 1
Đánh giá IMDB 7.6
2,401 luợt xem

Army Of Darkness

Ma Cây 3
Đánh giá IMDB 7.6
3,074 luợt xem

Evil Dead

MA CÂY
Đánh giá IMDB 6.5
3,793 luợt xem

Evil Dead II: Dead By Dawn

Ma Cây 2
Đánh giá IMDB 7.8
1,866 luợt xem