Toàn bộ phim theo chủ đề Black Sails

Black Sails Season 3

Cánh Buồm Đen 3
Đánh giá IMDB 8
9,573 luợt xem
Số tập: (10/10)

Black Sails - Season 2

Cánh Buồm Đen 2
Đánh giá IMDB 8
7,619 luợt xem
Số tập: (10/10)

Black Sails - Season 1

Cánh Buồm Đen 1
Đánh giá IMDB 8
15,134 luợt xem
Số tập: (8/8)