Toàn bộ phim theo chủ đề Black Sails

Black Sails Season 3

Cánh Buồm Đen 3
Đánh giá IMDB 8
8,376 luợt xem
Số tập: (10/10)

Black Sails - Season 2

Cánh Buồm Đen 2
Đánh giá IMDB 8
6,761 luợt xem
Số tập: (10/10)

Black Sails - Season 1

Cánh Buồm Đen 1
Đánh giá IMDB 8
13,593 luợt xem
Số tập: (8/8)