Toàn bộ phim theo chủ đề Black Sails

Black Sails Season 3

Cánh Buồm Đen 3
Đánh giá IMDB 8
6,499 luợt xem
Số tập: (10/10)

Black Sails - Season 2

Cánh Buồm Đen 2
Đánh giá IMDB 8
5,253 luợt xem
Số tập: (10/10)

Black Sails - Season 1

Cánh Buồm Đen 1
Đánh giá IMDB 8
11,699 luợt xem
Số tập: (8/8)