Toàn bộ phim theo chủ đề American Horror Story

American Horror Story Season 6

Ngôi Nhà Ma Ám 6
Đánh giá IMDB 8
16,223 luợt xem
Số tập: (10/10)

American Horror Story Season 5

Chuyện Kinh Dị Mỹ 5
Đánh giá IMDB 8.3
9,590 luợt xem
Số tập: (12/12)

American Horror Story - Season 1

Chuyện Kinh Dị Mỹ 1: Ngôi Nhà Ma Ám
Đánh giá IMDB 8.3
8,342 luợt xem
Số tập: (12/12)