Toàn bộ phim theo chủ đề 100 phim hay nhat

The Dark Knight (2008)

KỴ SĨ BÓNG ĐÊM
Đánh giá IMDB 9
15,226 luợt xem

The Godfather 2

Bố Già 2
Đánh giá IMDB 9
5,526 luợt xem

Titanic

TITANIC
Đánh giá IMDB 7.7
7,433 luợt xem

The Matrix

MA TRẬN
Đánh giá IMDB 8.7
5,766 luợt xem

Pulp Fiction

Chuyện Tào Lao
Đánh giá IMDB 8.9
7,281 luợt xem

The Godfather 3

Bố Già 3
Đánh giá IMDB 7.6
2,618 luợt xem

The Godfather 1

Bố Già 1
Đánh giá IMDB 9.3
3,628 luợt xem