Toàn bộ phim theo chủ đề 100 phim hay nhat

The Dark Knight (2008)

KỴ SĨ BÓNG ĐÊM
Đánh giá IMDB 9
15,460 luợt xem

The Godfather 2

Bố Già 2
Đánh giá IMDB 9
5,801 luợt xem

Titanic

TITANIC
Đánh giá IMDB 7.7
7,898 luợt xem

The Matrix

MA TRẬN
Đánh giá IMDB 8.7
5,963 luợt xem

Pulp Fiction

Chuyện Tào Lao
Đánh giá IMDB 8.9
7,528 luợt xem

The Godfather 3

Bố Già 3
Đánh giá IMDB 7.6
2,765 luợt xem

The Godfather 1

Bố Già 1
Đánh giá IMDB 9.3
3,832 luợt xem