Toàn bộ phim theo chủ đề 100 phim hay nhat

The Dark Knight (2008)

KỴ SĨ BÓNG ĐÊM
Đánh giá IMDB 9
14,989 luợt xem

The Godfather 2

Bố Già 2
Đánh giá IMDB 9
5,271 luợt xem

Titanic

TITANIC
Đánh giá IMDB 7.7
7,011 luợt xem

The Matrix

MA TRẬN
Đánh giá IMDB 8.7
4,855 luợt xem

Pulp Fiction

Chuyện Tào Lao
Đánh giá IMDB 8.9
6,993 luợt xem

The Godfather 3

Bố Già 3
Đánh giá IMDB 7.6
2,423 luợt xem

The Godfather 1

Bố Già 1
Đánh giá IMDB 9.3
3,433 luợt xem