Toàn bộ phim theo chủ đề 100 phim hay nhat

The Dark Knight (2008)

KỴ SĨ BÓNG ĐÊM
Đánh giá IMDB 9
15,774 luợt xem

The Godfather 2

Bố Già 2
Đánh giá IMDB 9
6,061 luợt xem

Titanic

TITANIC
Đánh giá IMDB 7.7
8,285 luợt xem

The Matrix

MA TRẬN
Đánh giá IMDB 8.7
6,154 luợt xem

Pulp Fiction

Chuyện Tào Lao
Đánh giá IMDB 8.9
7,834 luợt xem

The Godfather 3

Bố Già 3
Đánh giá IMDB 7.6
2,904 luợt xem

The Godfather 1

Bố Già 1
Đánh giá IMDB 9.3
3,988 luợt xem