Lịch chiếu phim True Memoirs of an International Assassin - Nhật Ký Sát Thủ

Phim True Memoirs of an International Assassin- Nhật Ký Sát Thủ (2016) Nhà xuất bản đã thay đổi từ cuốn tiểu thuyết của mình từ thể loại Khoa Học- Viễn Tưởng sang thực tế ông nhận ra rằng mình đang bị lôi cuốn bởi những tình tiết của nhân vật chính trong câu chuyện , phải làm sao để sống sót trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình.