Lịch chiếu phim The Dawn Rider - Kỵ Sĩ Lúc Bình Minh

Phim The Dawn Rider - Kỵ Sĩ Lúc Bình Minh một thể loại phim cao bồi viễn tây lấy bối cảnh vào thế kỉ 19. Cuộc sống yên ổn của gia đình Zachary bị lung lay bởi 1 sự xuất hiện của một tên hung đồ tự xưng là chủ của vùng này.