Lịch chiếu phim Spectral - Nhiệm Vụ Đặc Biệt

Phim Spectral - Nhiệm Vụ Đặc Biệt xoay quanh một nhóm lực lượng đặc nhiệm thực hiện một nhiệm vụ chiến đấu với những sinh vật siêu nhiên để bảo vệ cho người dân thành phố.