Lịch chiếu phim Godzilla Resurgence - Quái Thú Hồi Sinh

Phim Godzilla Resurgence- Quái Thú Hồi Sinh (2016) những con quái thú Shin Godzilla đang cố phá nát thành phố Tokyo, những người dân nơi đây phải tìm cách ngăn chặn và đối mặt với chúng