Lịch chiếu phim The Making Of The Mob: Chicago - Băng Đảng Chicago

Phim The Making Of The Mob: Chicago- Băng Đảng Chicago (2016) Dựa trên câu chuyện có thật về một tên trùm Mafia Al Capone là ông trùm lớn nhất lớn nhất thành phố Chicago , những gì ông ta làm đã làm điên đảo hệ thống chính trị của nước Mỹ