The Punisher

Kẻ Trừng Phạt
Đánh giá IMDB 6.5
3,190 luợt xem

Kick-Ass

Siêu Anh Hùng
Đánh giá IMDB 7.8
3,894 luợt xem

Kick-Ass 2

Siêu Anh Hùng 2
Đánh giá IMDB 6.7
1,893 luợt xem

AVENGERS ASSEMBLE 2

Anh Hùng Hội Tụ 2
Đánh giá IMDB 7.1
14,321 luợt xem
Số tập: (24/26)

The Magicians Season 2

Hội Pháp Sư 2
Đánh giá IMDB 7.4
1,008 luợt xem
Số tập: (9/13)

Legion (2017)

Dị Nhân Legion
Đánh giá IMDB 9.2
7,669 luợt xem
Số tập: (7/8)

Taken (2017)

Cưỡng Đoạt
Đánh giá IMDB 7.1
1,903 luợt xem
Số tập: (4/20)

Iron Fist

Thiết Quyền
Đánh giá IMDB 7.9
2,443 luợt xem
Số tập: (7/13)

Split

Tách Biệt (23 Nhân Cách)
Đánh giá IMDB 7.5
3,199 luợt xem

The Punisher

Kẻ Trừng Phạt
Đánh giá IMDB 6.5
3,190 luợt xem

Kick-Ass

Siêu Anh Hùng
Đánh giá IMDB 7.8
3,894 luợt xem

Kick-Ass 2

Siêu Anh Hùng 2
Đánh giá IMDB 6.7
1,893 luợt xem

Split

Tách Biệt (23 Nhân Cách)
Đánh giá IMDB 7.5
3,199 luợt xem

POINT BREAK 2015

Ranh Giới Chết
Đánh giá IMDB 5.3
70,313 luợt xem

The Lone Ranger

Kỵ Sĩ Cô Độc
Đánh giá IMDB 6.5
10,000 luợt xem

Patriots Day

Ngày Định Mệnh
Đánh giá IMDB 7.3
2,466 luợt xem

AVENGERS ASSEMBLE 2

Anh Hùng Hội Tụ 2
Đánh giá IMDB 7.1
14,321 luợt xem
Số tập: (24/26)

The Magicians Season 2

Hội Pháp Sư 2
Đánh giá IMDB 7.4
1,008 luợt xem
Số tập: (9/13)

Legion (2017)

Dị Nhân Legion
Đánh giá IMDB 9.2
7,669 luợt xem
Số tập: (7/8)

Taken (2017)

Cưỡng Đoạt
Đánh giá IMDB 7.1
1,903 luợt xem
Số tập: (4/20)

Iron Fist

Thiết Quyền
Đánh giá IMDB 7.9
2,443 luợt xem
Số tập: (7/13)

Into The Badlands Season 2

Vùng Tử Địa 2
Đánh giá IMDB 8.1
1,405 luợt xem
Số tập: (1/10)

Feud

Thù Oán
Đánh giá IMDB 8.8
338 luợt xem
Số tập: (3/8)

Once Upon a Time Season 6

Ngày Xửa Ngày Xưa 6
Đánh giá IMDB 7
4,917 luợt xem
Số tập: (13/23)

Big Little Lies - Season 1

Những Lời Nói Dối Tai Hại 1
Đánh giá IMDB 8.5
953 luợt xem
Số tập: (2/7)

Scorpion Season 3

Thiên Tài Lập Dị 3
Đánh giá IMDB 7.2
3,462 luợt xem
Số tập: (20/24)

Xem phim HD online Trực tuyến chất lượng cao miễn phí - IMovies - Xem là ghiền